بسم الله الرحمن الرحیم

 ----------------------

 

درس القرآن

article thumbnailقال الله تعالی  : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)سورة آل عمران ژباړه  : او (فرض  دی)  الله لره...

دارالافتاء

article thumbnailالاستفتا ء : زه مسافر وم خو مجاهدینو ته چې هغه هم مسافر ؤ پوره لمنځونه مي ورکول ،ځکه چې مافکر کول چې زموږ لپاره به اتمام وي ،اوس پوښتنه داده چې دغه لمونځونه اعاده غواړي اوکنه  ؟ المستفتي  محمد نعمان   . الجواب  :حامداًومصلياًوبعد   : دمسافر لپاره قصر واجب...

دیني عصري مسايل

article thumbnailپوښتنه  :  موږپه بانک کي روپۍ ږدو،اوله بانک څخه هيڅ چاره نلرو، خوبانک موږته پردغو روپیوسود راکوي، نوکه موږ دغه دسودروپۍ   فقيرته ورکړو   نوداعمل    مودشريعت له نظره . رواده اوکنه؟ جواب : د سود،اوهرحرام مال اخستل نارواعمل ده،که ممکن وي نوپه هغه...

سیرت

article thumbnail           د بيعت په شرطونو او بندونو له موافقې او له ياد شوي تاكيد وروسته د بيعت سلسله په مصافحې (لاس وركولو) سره پيل شوه. جابر د اسعد بن زراره د خبرو له روايت نه وروسته وايي: نو  هغوى وويل: اې اسعده! لاس دې ليرې كړه، قسم په...

دصحابه ؤسیرت

article thumbnailدبدریانو صحابه کرامو رضی الله عنهم مناقب اوفضائل بیخي ډیر دي   دسیرت اوحدیثو امامانو دبدريانو صحابه کرامو رضی الله عنهم نومونه په خپلو تصنیفاتوکې په خاص اهتمام سره ذکرکړي ، علامه دواني رحمه الله  وایې : ماله...

د ماشومانو اسلام

article thumbnailوهب بن منبه می‌گوید: بعد از اینکه حضرت عبدالله بن عباس نابینا شده بود او را به مسجدالحرام بردم. وقتی به آنجا رسید, دید که جمعی نشسته و باهم بحث و جدل می‌کنند، فرمود: مرا به آنجا ببر. من هم او را به آنجا بردم، او...

اسلام او ساينس

article thumbnail  دنوکانوخوړل اوچيچل په ساينس کي: دنوکانوخوړل اوچیچل ودې ته په طب کي (Onychophagia) ورته وایی، داعادت یوغیراخلاقي عادت دی، داعادت شرموونکی عادت دی،ددې کس نوکان غیرمنظم وي، کله زخمي هم وي، په...

درنيکی کمک کننده باش...

21 سپتمبر 2014

  عَنْ ثَوْبَانَ رضی الله عنه فَقَالَ (رسول الله صلی الله عليه وسلم) اَفْضَلُه لِسَانٌ ذَاکِرٌ وَّقَلْبٌ شَاکِرٌ وَّزَوْجَةٌ مُّؤمِنَةٌ تُعِیْنُهُ عَلی اِيْمَانِهِ ۔ (ترمذی ابن ماجه مشکوة ص 198 )         حضرت ثوبان رضی الله عنه  می فرمايد مايان می خواستيم به خود معلوم کنيم که کدام مال نفع دهنده است که آنرااختيارنمائيم نبی کريم صلی الله تعالٰی عليه وسلم فرمودکه ازهمه چيزهانفع دهنده اين است که به انسان زبان ذکرکننده وقلب شکرکننده نصيب شود  وزن مؤمنی که در دين او مددکننده باشد ۔ فايده :نبی کريم(صلی الله تعالٰی عليه وسلم) درين حديث سه امورنفع دهنده رابيان فرموده است : (١) زبان ذکرکننده:  زبانی که الله تعالٰی رابه کثرت يادميکند مطلب اين است که هروقت دريادالهی مشغول باشد وبه آن زبانش ترباشد مطلب اينکه هروقت در ذکرخداباشد گاهی درأستغفارگاهی درسبحان الله والحمدلله گفتن وگاهی در درود شريف خواندن بيدارباشد، درذکرخداباشد هروقتيکه که اوراببينی پس زبان اوبه يادالهی مشغول باشد اين بسيارفضيلت بزرگ دارد اين نشان شناختن ومعرفت دوستان بنده گان نزديک خداوند واهل جنت ميباشد، هرگاه به ذکرکردن بسيارعادت گيرد پس کارجسمانی ممانعت کرده نمی تواندهرجا درکاروبارباشنددرآنجا زبان دريادالهی مشغول می باشد ۔     ای خواهران ومادران ! اگرميتوانيدکه خوراک وطعام راپخته می کنيد کارخانه ومنزل رامی کنيد درهمين لحظات زبان تان رابه ذکرخداوندمشغول داشته باشيد۔ (٢) : قلب شکرکننده: قلب شاکراهميت زياد دارد به شکرنعمت زيادترميگردد،مطلب شکراين است که نعمت خدا دادصحت ومال رادرنافرمانی خداوندمصرف نکند اسباب گناه رااختيارنکند ،اين نيزدرناسپاسی (ناشکری)داخل است ۔ (٣):زن مؤمنه وکمک کننده در دين : امر سوم مهم که به اعتباراين مقام است آن اينکه چنين زن داشته باشد که باشوهرخود دراموراخروی وکارهای دين کومک کننده باشد مثلاًشوهرش در تبليغ ازخانه خودبيرون رود،اموردين راانجام ميدهد،درمدرسه تدريس ميکندپس اورادرمقابل آن به ديدن منافع مالی دنيوی شوهرخود را اماده نمی سازد وبه اونگويداگر درآن پريشانی مالی باشد که اين راترک کن وکدام روزگار دنيا رابکن،بسياری از زنان چنين ميباشد که شوهردرمدرسه تدريس ميکرد تنخواه کم برايش داده ميشد آن بروی ترک نموده ودرکاردنيوي وي راوادار ساخت برای اينکه مال بدست آوردمثلاً دردکانداري مشغولش ساخت يابه کشورديگرفرستاد اين مددخلاف دين وي است،خلاصه اينکه اگرشوهرکارهای دينداری را اختيارميکندواز آن کدام نقصان دنيوی معلوم می شود بازهم زن درمشغول بودن کارهای دينی برايش بگويد،حوصله اش رازيادکندبه سبب تنگدستی وکم بودن مال وی راپريشان نکند،اين قسم زن درحق شوهربسياربهتراست،فضيلت دارد،چنانچه حکايت است که شخصی عالم حافظ ودين دار درمدرسه خدمت دينی را انجام ميدادپس از عروسی کردن خانمش برای اوگفت به اين تنخواه(معاش) کم چه می شود به زن فلان ببين که چقدربه عيش وعشرت زندگی ميکند،به فلان خانه نظرکن به سبب تجارت يادکانداری يامزدوری کردن درکشورديگرچقدرخوشحال هستندچقدرخوراک پوشاک واسباب معايش شان وافراست پس شوهرخود را ازخدمت دين دور کرد و در کارهای دنيوی مشغول کردتنهابه خاطراينکه اشيای دنيوی راحاصل کنداين طور زن بهترنبود که درمقابل راحت ابدی بهشت به راحت چند روزی دنيوی ترجيح داد۔         همچنان مطلب آن اين نيزاست که درنماز،روزه،صدقه وخيرات باشوهرخودکمک می کنداگرشوهرکمی سستی کندبه اوتاکيدميورزد برای نماز بيدارش ميکنددرتبليغ وکارهای دينی به اوترغيب ميدهد،وبه خدمت مدرسه،مسجد،وخدمت فقراء وبينوايان آماده اش ميکندوتاکيدش ميکند پس اين قسم زن درحق شوهرفايده مندميباشد که ازجهت اين قسم زن آخرت شوهرخوب وبهترمی شود که به سبب اوثواب واجربه خانم اوهم حاصل می شود به اماده کننده نيکی نيز مانند نيکی کننده ثواب حاصل می شود،همچنان بسيارخوش نصيب است آن زن که باشوهرخود در دين وعبادت کومک کند اگرنمازهاراترک کند يادر آن سستی ميکند پس به ترغيب پابندی نمازهاترغيبش ميدهدلباس های اش راپاک نگاه ميدارد انتظام غسل وضوی وی راميکندبرای اينکه وقت به سکون واطمينان نماز اداکنداين قسم زن خودش نيزبهشتی است وبرای شوهرش هم ذريعه جنت است ۔       هرگاه شوهرديندارنباشد پس خطراين ميرود که رفاقت اين طورشوهردرجنت حاصل نشود بدين جهت سعی وکوشش  ديندارساختن وي رابکنيد مانند دنيادربهشت نيزهمرايش يکجاباشيد ۔


Read More...

پاکلمني دولايت شرط د...

21 سپتمبر 2014

        الله رب العزت په قرآن کریم دنیکوبندګانوصفتونه بیانوي او ارشاديې فرمايلی دی :"ولایزنون" (او هغه چي زنا  نه کوي) له دې څخه معلومه شوه  چي اولیاؤالله له زناڅخه ځان ساتي،تفصیل دادی چي هرسالک پرښه کارکونه اوله بدوڅخه ځان ساتنه باندي استقامت کولوسره په اولیاؤالله ؤکي شامليږي،په داسي حال کي چي اولیاؤالله ،الله پاک په خپله ساتنه کي اخلي اوله هرډول کبېره ګناهونوڅخه يې ساتي،درحمت غوښتنه (تقاضا) هم همداده ،اود دوستۍ حق هم همدادی،اوالله تعالی خوترهرچاډېرمهربانه اوترټولوغوره دوست دی۔          دالله والا دخپل رښتینې مینې له امله دبل خواته سترګې اړول نه خوښوي،که یوه مسکینه بې وارثه یتیمه  او بېچاره انجلۍ دوخت باچاخپله ملکه وګرزوي،اوهغې ته په خپل محل کي هرډول اسانتیاوې برابرې کړي،خادمان وي،داغوستلولپاره دفخرجامې وي،دخوراک لپاره سره کړي چرګان وي،دزېوراتو،ملغرو،جواهرو پرېماني وي،دخزانې ور دهغې په اشارې خلاصیږي،اوباچادخپلې ملکې ښه عزت اودرناوی هم کوي،په دې وخت کي که یوبدشکله بنګي(مرداري پاکوونکی)له خپلوبدبویه کالو اوبدبویه بدن سره دهغې دتېرایستلوهڅه وکړي او باچاهم هغه ویني،نوداملکه به دبنګي لوري ته بیخي وه لانه ګوري۔      دالله د دوستانو د زړۀ همداکیفیت وي چي یواړخ ته دالله تعالی بې شمېره احسانونه پرهغه وي،هره شېبه دهغوئ پرزړونودکریمانه مهربانیو(الطافو)باران وریږي،دالله تعالی کومک ګام په ګام ورته ښکاري،الله تعالی ددنیاله غمونوڅخه هغوئ ژغوري اودخپل محبت او الفت خوږوالی هغوئ ته وربخښي،په داسي وخت کي که څوک هغوئ دګناه لوري ته بولي نوهغوئ یود"بولودګډوې" لپاره دخپل حقیقي مالک دخپه کولوخیال هم نشي کولای۔      حضرت سلیمان بن یسار(رحمةالله تعالی علیه)مشهوره محدث دی،یوځل دحج په سفرروان شو یوځای په ځنګله کي يې پړاو واچاوه،دهغه ملګري دڅه کارلپاره ښارته لاړل،هغه په خپله خېمه کي یوازي وو چي یوه ښکلې ښځه خېمې ته راغله اودڅه غوښتلواشاره يې وکړه،هغه دخوراک څه ورکول وغوښتل،ښځې په ډاګه وویل چي زه له تاڅخه هغه څه غواړم چي یوه ښځه يې له نارینه څخه غواړي، حضرت سلیمان بن یسار(رحمةالله تعالی علیه)چي داواورېدل نوپوه شوچي شیطان دهغه دټول عمردګټې دلاس څخه  دایستلولپاره داښځه رالېږلې ده،هغه دخدای له وېرې په چیغودومره وژړل ، وژړل چي هغه ښځه وشرمېده او  لاړه، حضرت سلیمان بن یسار(رحمةالله تعالی علیه)دالله تعالی شکراداکړچي له مصیبت څخه خلاص شو،دشپې چي وېده شو،نوحضرت یوسف(علیه السلام)يې په خوب کي ولید،حضرت یوسف(علیه السلام)ورته وفرمایل:ته ولي وې دومره کاردې وکړ چي یوه نبي کړی وو۔      دحضرت جنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)په وخت کي یوشتمن سړی ووچي مېرمن يې دښکلاښاپېرۍ وه،هغه په خپل ښایست ډېره نازېده،یوځل يې سنګارکړی وو،په نازنخروسره خپل مېړه ته وویل چي څوک به داسي نه وي چي ماوویني اوهیله یې راته پیدانشي،مېړه يې ورته وویل زماپه اندچي جنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)به دې پروا ونه ساتي،مېرمنې يې وویل چي اجازه راکړه چي  جنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)وآزمویم،داڅه ګرانه خبره ده!؟،  داګزدا میدان،وبه ګوروچي جنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)څومره په اوبوکي دی،مېړه يې اجازه ورکړه۔      هغې مېرمنې ځان سینګارکړ جنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه) ته راغله اودیوې مسئلې دپوښتلوپه بهانه يې له مخه پرده لیري کړه،دجنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)نظرچي پرې ولګېد،نوهغه په زورسره دالله دنامه ضرب ورکړ،دهغې ښځې په زړۀ کي دې نامه ځای ونیو،دهغې دزړۀ حالت بدل شو،هغه بېرته خپل کورته راغله،اوټول نازاونخرې يې پرېښودې،دژوندسهاراوماښام يې بدل شو،ټوله ورځ به يې دقرآن کریم تلاوت کاوه  اوټوله شپه به يې پرمصله(جای نماز)تېروله،دالله له ډاراو مینې له امله به يې په مخ داوښکولړۍ بهېدلې،ددې ښځې مېړه به ویل چي ماجنیدبغدادي (رحمةالله تعالی علیه)بې لارې کاوه چي هغه زمامېرمن "راهبه" کړه اوزماله ښې يې وایسته۔


Read More...

د بيعت تړون

21 سپتمبر 2014

           د بيعت په شرطونو او بندونو له موافقې او له ياد شوي تاكيد وروسته د بيعت سلسله په مصافحې (لاس وركولو) سره پيل شوه. جابر د اسعد بن زراره د خبرو له روايت نه وروسته وايي: نو  هغوى وويل: اې اسعده! لاس دې ليرې كړه، قسم په خداى   چي   مونږ دا بيعت حتماً كوو او بيا يې نه ماتوو. پدې سره اسعد پوه شو   چي   قوم يې پدې لاره كې څومره قربانۍ  وركولو ته تياردى، دى له دې پلوه ډاډه او مطمئن شو، نوموړى د بيعت كوونكو ديني رئيس وو ځكه د مصعب بن عمير ملګرى داعي وو او له ټولو نه لومړى همده بيعت وكړ. ابن اسحاق وايي: بنو النجار دا ګومان كوي   چي   ابو امامه اسعد بن زراره لومړنى كس وو   چي   له رسول الله(صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم) سره يې د بيعت لاس وركړ. ورپسې عام بيعت پيل شو، جابر وايي: مونږ يو يو ورپاڅېدو او بيعت به مو كاوه، په مقابل كې به يې د  جنت وعده راكوله. خو د هغو دوو ښځو چي هلته موجودې وې بيعت يوازې زباني وو ځكه رسول الله(صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم) له پردۍ ښځې سره كله هم لاس ندى وركړى. د دوولسو مشرانو (استازيو) ټاكل             د بيعت له تكميل نه وروسته رسول الله(صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم) د دوولسو كسانو د انتخاب غوښتنه وكړه، دا كسان به د خپل قوم مشري او د بيعت د بندونو د تطبيق او تنفيذ مسئوليت په غاړه لري. دوئ ته يې وفرمايل: تاسې له خپل مينځ نه دوولس كسه وټاكئ  چي   دوئ به د خپل قوم استازي او د هغوئ له طرفه مسئول وي، نو فوراً دا دوولس كسه وټاكل شول،   چي   نه (۹)  يې د خزرج او (۳) د اوس قبيلې څخه وو. د خزرج نقيبان (استازي): 1_ اسعد بن زراره بن عدس. 2_ سعد بن الربيع بن عمرو. 3_ عبدالله بن رواحه بن ثعلبه. 4_ رافع بن مالك بن العجلان. 5_ البراء بن معرور بن صخر. 6_ عبدالله بن عمرو بن حرام. ٧_ عباده بن الصامت بن قيس. ٨_ سعد بن عباده بن دليم. ٩_ المنذر بن عمرو بن خنيس. د اوس قبيلې نماينده ګان: 1_ اسيد بن حضير بن سماك. 2_ سعد بن خيثمه بن الحارث. 3_ رفاعه بن عبدالمندز بن زبير.        دا هم ويل كيږي   چي   دا وس درېيم نماينده ابو الهيثم بن التيهان وو. كله   چي   دا دوولس كسه وټاكل شول، نو رسول الله(صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم) له دوئ نه د رئيسانو او مسئولينو په حيثيت يو بل تړون هم واخيست، او داسې يې ورته وفرمايل: ‏[أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالـة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي‏]‏ تاسې د خپل قوم داسي استازي او كفيلان يئ لكه څرنګه   چي   حواريون د عيسى (عليه السلام) كفيلان وو، او زه د خپل امت يعنى مسلمانانو كفيل يم. دوئ وويل: هو، سمه ده.  

  (الرحيق المختوم)


 


Read More...

په جهادکې محرمات او ...

17 سپتمبر 2014

  غدر ، غلول ، مثله   لکه څنګه مو چې په تیر بحث کې وویل : چې جمهور فقهاء وایې چې که څوک دغنیمت له هغه   مال څخه غلا وکړي، چې دمجاهدینو تر منځ ویشل شوی نه وي او ددې غال شخص دې غنیمت شوي مال کې برخه وي، نود (قطع الید) له حکم څخه به خلاص وي ،البته تعزیر به ورته ورکړای شي ،داځکه چې دده خپله برخه   دې غنیمت کې   شته، نو دا داسې شو، لکه یو کس چې له هغه مال څخه غلا وکړي، چې دده او بل چا تر منځ مشترک وي، پدې لامل دې کې شبه پیدا شوه او ددې مشهورې فقهي قاعدې له مخې چې (الحدود تندرأ بالشبهات ) پر اساس له حد څخه خلاص شو ، خو هغه څوک چې له غنیمت څخه غلا وکړي او دې مال غنیمت کې یې برخه نه وي ،پدې باب   زمونږ فقهاء رح داسې وایې: چې اصلاً دغنیمت مال کې چې که څه هم دده برخه پکې هم نشته،خو دا (مباح الاصل) دی، نو دې کې هم یوه ډول شائبه راغله، نو ځکه دې صورت کې هم له غال څخه لاس نه غوڅیږې ، او ځینې فقهاء کرام دلاس د نه پرې کیدو دلیل کې   وایې ، که دا غال کوم پوځي یا عسکر وي، نو بیا خو څرګنده ده ،چې خپله برخه یې غنیمت کې شته ،نو ځکه ترې لاس نه پرې کیږي او که دا غال شخص عسکرنه وي اودغنیمت پدې مال کې برخه نه وه، نو دا د یوه عام سړي په حیث شو، چې دې صورت کې یې دې ( مال عامه) کې برخه ضرور شته او دغنیمت خمس داسې اړمنو او محتاجو خلکوته ورکول کیږي ، نو بیا هم پکې شائبه پیدا شوه، ځکه ترې حد ساقط شو . دې مسئله کې چې څه ندورت وو،او پلټنه یې ډیره غوښته ما څه هڅه وکړه ، نوله نیکه مرغه چې دخپل حنفي مذهب په معتمده (فتاوی شامیه )کې مې دې مسئلې ته ځواب وموند،او هغه داسې چې (شامیه ۶جلد)کې داسې لیکي : چې (و لا من مکاتبه و ختنه و صهره و) من (مغنم ) و ان لم یکن له حق فیه ،لانه مباح الاصل فصار شبهة .......قوله (ومغنم الخ ) علله فی الهدایة بقوله   :لان له فیه نصیب و ذکر ان ذلک ماثور عن   علی رضی الله عنه حکماً و تعلیلا ًو هو انه ''أتی برجل سرق من المغنم فقال : له فیه نصیب وهو خائن )) فلم یقطعه و کان قد سرق مغفراً رواه عبد الرزاق والدارقطنی   ............ و هذا التعلیل یدل علی أنه لو لم یکن فیه نصیب یقطع ،لکن الروایة مطلقة فی مختصر القدوري وشرح الطحاوی ،فلابد من تعلیل آخر اهـ   ..........الی ان قال : و لا یخفی أن الآخذ ان کان من العسکر فالمغنم داخل فی مال الشرکة و الا ففي العامة اهـ وهذا فی غایة الحسن فان خمس المغنم لذوی الحاجة من العامة ومن سرق من مال العامة لایقطع لانه یستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة کما عللوا به کما قدمناه عن البحر .فتاوی الشامیة ج۶ص۱۵۶) .یعنې د(فتاوی شامیه ) ددې فوق الذکر عبارت خلاصه کې دا خبره راووته چې : صاحب د(تنویرالابصار اوالدرالمختار )وویل، چې که چیرته دکوم چا په غنیمت کې برخه هم نه وه او غلا یې ترې وکړه نو (قطع الید )حد پرې نشته ،ځکه دا د غنیمت مال (مباح الاصل) دی ،چې دې غنیمت کې دهر شخص په ګډون ددې غال هم برخه جوته شوه ،نودې کې شبهه پیدا شوه او هغه قاعده بیا رامعاد شوه، چې (الحدودتندرأ بالشبهات )،خو د(علامه ابن عابدین شامي رح) له تحقیق څخه وروسته چې پکې یې دڅلورم خلیفه رض اثر هم رانقل کړ ،دصاحب د(الدرالمختار) دا دلیل چې دا مال غنیمت (مباح الاصل )دی نوځکه پکې ددې غال څخه لاس نه پرې کیږي، دخپل تحقیق تر غبار لاندې راوست اوهغه داسې چې (مباح الاصل )شیان دارالاسلام کې وي ، لکه (حشیش او ښکار )خو د غنیمت اموال کله نا کله تر دې ډیر معزز وي ،نو دارالحرب کې غنیمت د(مباح الاصل ) د عام اباحت تر وریځې راوستل سم ندې ،نو ددې مسئلې دلا ښه سپیناوي لپاره یې د(القهستاني )دا استدلال حسن او په زړه پورې وباله چې ویلې دي ،چې که چیرته ددې غنیمت څخه غلا کوونکی شخص په دې غانمو عسکروکې شامل و،نو بیا خو خبره سپینه او رڼه شوه، چې خپله برخه یې پکې ده ، او ده له شریک مال څخه سرقه کړي ،نو ځکه یې لاس غوڅ نشو ،خو که دا غال دې عسکرو کې نه و، ،نو بیا خو دا مال عامه دی او دده په عمومي مال کې برخه   شته ،ځکه د عامه مال خمس داړوو خلکو لپاره وي ،چې پکې همدا بیا هم مستحق وګرځید . په هر   صورت که دا مال غنیمت ( مباح الاصل) وبولو او که یې (مال عامه) وبولو، د غنیمت له مال څخه دهغه چا غلا یا غلول چې پکې خپله ونډه نلري ،قبل القسمة له غلاکوونکې څخه لاس پریکول نشته یوازې تعزیر به ورته ورکول کیږي ،او همدا به یې سزا وي ! دارالحرب کې دغنېمت وسله اوسپرلۍکارول اوماکولاتو او مشروباتونه استفاده کول ، مجاهدین دارالحرب کې دجهاداو محاربې په بهیرکې ددې اجازه لري، چې له کفارو څخه له غنیمت شوي مال له ویش نه مخکې مشروطه استفاده وکړي ،پدې معنی چې کله مجاهدین ددښمن څخه جنګي وسایل ،لوجیستکي توکې ،یانور مواد ولجه کړي، نو د ضرورت په اندازه که ورته جهادي قوماندا ن یا امام داستعمال اجازه کړي وي، او که یې نه وي کړي ،مجاهدین کولای شي چې له مال غنیمت څخه قبل القسمة ترې استفاده وکړي ،یعنې که خوراکي موادو ته یې اړتیا وه ،هغه خوړلای شي ،که مهماتو او وسلې ته یې اړتیا وه هغه استعمالولای شي ،همداسې هغه وخت په صدراسلام کې چې مجاهدینو آسونه او اوښان کارول ،ورته ددې اجازه وه، چې ددې حیواناتو واښه یا ګیاه هم له تقسیم نه مخکې دضرورت په لامل له غنیمت څخه واخلې ،نو اوس چې دهغې پرځای مجاهدین موټر ،موټر سایکل او نور ه ماشینري کاروي ،نوځکه مجاهدین کولای شي، چې له غنیمت شویو نفتي موادو ،لکه پطرول ،ډیزل ،ګیس څخه ترې استفاده وکړي، همداسې که مرمت ته اړتیا وي ،نو یې ترې ترمیمولای شي . احناف علماء رح داوایې چې دا سهولت او استفاده ،یوازې غانم اوهغه چاته میسره ده، چې په میدان جنګ کې په جهاد بوخت وي ،سوداګر او دغانم خدمتګار ته ددې استفادې اجازه نشته ،البته که څوک د غانم خدمتګار و،نو بیا ورته له خوراکي او غذایي موادوداستفادې اجازه شته ،په( الموسوعة الفقهیة) کې لیکي   : قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : .......وَيَنْتَفِعُ الْغَانِمُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِلا قِسْمَةٍ بِالسِّلاحِ وَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ - إِنِ احْتِيجَ لِلسِّلاحِ وَالدَّابَّةِ وَاللُّبْسِ - إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا ، يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ كُلَّ ذَلِكَ ، وَإِلا فَلا ، وَبِالْعَلَفِ وَالدُّهْنِ وَالطِّيبِ مُطْلَقًا ، أَيْ يَنْتَفِعُ بِهَا سَوَاءً وُجِدَ الاحْتِيَاجُ أَمْ لَمْ يُوجَدْ . وَفِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ : وَلا بَأْسَ أَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ دَوَابَّهُمْ وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوا مِنَ الطَّعَامِ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ ؛ لأَنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إِلَيْهَا ......لنډه ژباړه : احناف علماء وایې ،چې که ورته اړتیا وه او ددې نه غیر نور څه نه وو، نو غانم مجاهد دارالحرب کې له ویش څخه مخکې د مال غنیمت له وسلې ،سپرلۍ او پوشاک له وسایلو ګټه اخستلای شي او ورته جواز لري ،خو که ورته اړتیا نه وه او نور پیدا کیدل ، بیا ورته دا استفاده نا روا ده ،همداسې په وښو ،تیلو ،عطورو مطلقاً ګټه اخستل روا ده ،که ورته یې اړتیا وه که نه وه ،په (الکافي)دحاکم الشهید او نور کتابونو کې لیکي، چې باک نلري، که عسکر دوابو ته واښه ورکړي او پخپله هم   له طعام څخه خوراک وکړي ،لکه ډوډۍ غوښه اوهغه چې پدې کې دغوړواو تیلو غوندې اچول کیږي ،همداسې لرګي هم کارولای شي ،ځکه دې ته اړتیا ده .په( سیر الصغیر)کې لیکي :چې داټول شیان استعمالول غني او فقیر دواړوته روا دي، خو مشروط پدې چې ورته یې احتیاج وي او په (سیر الکبیر)کې بیا لیکي : چې که ورته یې احتیاج وو،اوکه نه وو،مطلقاً یې استعمال استحساناً غانم ته روا دي ،داستحسان وجه د (خیبرطعام )کې دنبي علیه السلام دا حدیث دی چې . " كُلُوا وَاعْلِفُوا وَلا تَحْمِلُوا " أخرجه البيهقي في سننه ( 9 / 61 ) وفي المعرفة ( 13 / 189 ) من حديث عبد الله بن عمرو ، ونقل في المصدر الثاني عن الشافعي أنه ضعف إسناده . اوبل ددې کبله چې دحکم دارومدار په دلیل دحاجت دی او دا په دارالحرب کې وي ، خو دوسلې او سپرلیو په خلاف ،چې ددې استصحاب نشته او په اکثرو معتبرو کتابونوکې ددې دواړو دحاجت دلیل نه لیدل کیږي ،خو فقهاء رح وایې ،چې له خوراکي توکیو او دڅښلو له مایعاتو استفاده کول که امام منع کړل، نو بیا به یې څوک ترې استفاده نه کوي او دامام دممانعت په صورت کې به مجاهدینو ته ګټه اخستل جواز نلري ،خو (مجمع الأنهرشرح ملتقی الابحر 1 / 643 .)کې لیکي :چې که چیرته مجاهدینو ددې ماکولاتو او مشروباتو احتیاج لاره ،نو بیاد امام نهی معتبره نده، مجاهدین کولای شي، چې استفاده ترې وکړي ،نو ددوئ دکلام له ظاهرڅخه   اتفاقاً داسې ښکاري ،چې دغنیمت له وسلې نه دارالحرب کې استفاده کول دمجاهد له احتیاج سره تړلې ده ،که اړتیا یې وه ،ګټه به ترې اخلي ،که نه وه ،نو نه به یې اخلي او دخوراکي شیانو په باره کې علی الاطلاق حکم شوی ، عام ددې څخه چې دا شیان خوارک ته چمتو وي او که نه ،خو استفاده ترې کولای شي ،نو تفریعات پرې داسې کیږي، چې دمواشیو ذبح روا ده، خو داخبره به وي، چې پوستکې به یې بیرته مال غنیمت ته ورکول کیږي . احناف علماء رح ددې لپاره استدلال په هغه حدیث شریف باندې کوي ،چې صحیح بخاري اوصحیح مسلم دعبدالله بن مغفل په استناد را نقل کړی ، هغه داسې چې (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَصَبْنَا جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ مُبْتَسِمًا وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ . " . أخرجه مسلم ( 3 / 1393 ) وهو في البخاري ( فتح الباري 7 / 481 ) بلفظ مقارب .)عبدالله بن مغفل رض روایت کوي چې دخیبرپه ورځ مونږ دوازدې نه ډک جی یا ظرف ترلاسه کړ،نو ماله ځانه سره جوخت کړ،او ومې ویل ،چې نن ورځ به زه، ددې نه هیچاته څه شئ نه ورکوم ،نوما رسول الله صلی علیه وسلم ته وکتل، چې تبسم یې کاوه (مسکی و) ،اونبي علیه الصلوة والسلام په غنیمت کې دورکولو امر ونکړ. پدې توګه مالکیان حضرات رح ،شوافع حضرات رح او حنبلیان حضرات رح هم له ویش نه مخکې دارالحرب کې مجاهدینو ته داړتیا وړ شیانو استعمال جایز بولي، اودې کې کوم حرج نه ویني، خو ټول پدې ټینګار کوي ،چې د(غلول )په ډول به نه وي ، او بل دا چې غانم مجاهد به ورته اړتیا هم لري ،دوئ هر یو خپل ځانته جلا جلا دلایل لري ،خوهغه چې زمونږ دحنفي مذهب مسایل او دلایل وو،څه مو ترې دلته ولیکل ،البته د نورو مذاهبو استنباطات چې دا هم قابل قدر دي، له خپلو مصادرو سره شته ،چې دلته یې څیړنه او نقل، ډیرې پاڼې او ډیره حوصله غواړي، نو ځکه مو دحنفي مذهب په هغې باندې بسنه وکړه ! نور بیا ..................................


Read More...

که مسافر پوره لمونځ ...

17 سپتمبر 2014

الاستفتا ء : زه مسافر وم خو مجاهدینو ته چې هغه هم مسافر ؤ پوره لمنځونه مي ورکول ،ځکه چې مافکر کول چې زموږ لپاره به اتمام وي ،اوس پوښتنه داده چې دغه لمونځونه اعاده غواړي اوکنه  ؟ المستفتي  محمد نعمان   . الجواب  :حامداًومصلياًوبعد   : دمسافر لپاره قصر واجب دی  ،اومسافر چې  قصداً پوره لمونځونه وکړي ،نودترک دواجبو له وجي ګنهګاردی ،اوددي وجهي په دغه مسافر دهغو لمونځونو چې پوره يې کړي دي اعاده ضروري ده اوهم بايد له الله تعالی څخه عفوه اوبخش وغواړي .. لمافی اعلاءالسنن (۵/۲۱۹۹) : وجوب القصر وکراهة الاتمام  . .. وقد لاح من مجموع ماذکرنا رجحان القول بالوجوب  ،ای وجوب القصر  ، واما دعوی ان الاتمام افضل فمدفوعة بملازمته  (ص) للقصر فی جمیع اسفاره وعدم الصدور التمام عنه کما تقدم ،ویبعد ان یلازم النبی ص  طول عمره المفضو ل ویدع الأفضل ،فیه دلالة صریحة علی وجوب القصر علی المسافر   ...وهو مشعر بکون القصر فی السفر کالاتمام  فی الحضر فکان المتم فی السفر کالقصر فی الحضر  ... ص ۲۲۱۴   والمذهب عندنا ان المسافر اذااتم ولم یقعد علی رأس الرکعتین فصلاته فاسدة ،وان قعد فصحیحة وعلیه الاعادة لتمکن الکراهة  فیها لا جل تأخیر السلام عن موضعه ،... وفی البدائع الصنائع (۱/۹۱) : لان الرکعتین من ذوات الاربع فی حق المسافر لیستا قصراً حقیقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر والاکما ل لیس رخصة فی حقه بل هو اساءة ومخالفة للسنة  هکذا روی عن ابی حنیفة انه قال من اتم الصلاة فی السفر فقد اساء وخالف السنة   . فی حاشیة الطحطاوی علی  مراقی الفلاح ص ۴۳۵،۲۳۱ :مع الکراهة  : لتأخیر الواجب  ،وترک واجب القصر ،وترک افتتاح النفل ،وخلطه بالفرض ،وکل ذالک لایجوز   . ومثله فی التبیین الحقائق (۱/۵۱۱)  . وفی الدرالمختار مع رد (۲/۷۳۴)  : فلواتم مسافر ان قعد فی القعدة الاولی تم فرضه ولکنه اساء لوعامداً لتأخیر السلام ،وترک واجب القصر ،وواجب تکبیرة الافتتاح للنفل وخلط النفل بالفرض ،وهذا لایحل کماحرره القهستانی بعد ان فسر ه اساء   اثم   فعلم ان الأساءة هنا کراهة التحریم ، واستحق النا ر ای  اذا لم یتب او یعف عند العزیز الغفار   . والله تعالی اعلم


Read More...

نصيحت عبدالله بن عبا...

17 سپتمبر 2014

وهب بن منبه می‌گوید: بعد از اینکه حضرت عبدالله بن عباس نابینا شده بود او را به مسجدالحرام بردم. وقتی به آنجا رسید, دید که جمعی نشسته و باهم بحث و جدل می‌کنند، فرمود: مرا به آنجا ببر. من هم او را به آنجا بردم، او سلام کرد و آنها درخواست کردند تا در جمع آنها بنشیند. او قبول نکرد و فرمود: مگر برای شما معلوم نیست که بندگان مخلص خداوند کسانی هستند که از ترس او خاموش نشسته اند. حال آنکه نه عاجز و نا توانند و نه گنگ، بلکه فصیح و بلیغ اند. می‌توانند سخن بگویند، دانا و عاقل اند، ولی ذکر و یاد عظمت الله تعالی عقل‌های آنان را ربوده و دل‌های آنان از این جهت شکسته و زبان‌های‌شان از گفتار بسته. و چون بر این حال و وضع عادت کرده و ثابت قدم شوند، در کارهای خیر شتاب می‌کنند و شما چرا از این گروه فاصله گرفته اید؟! وهب می‌گوید: از آن به بعد هیچگاه دو نفر را که یکجا نشسته و باهم گفتگو کنند ندیدم. حضرت عبدالله بن عباس از خوف و ترس خداوند تعالی به قدری گریه می‌کرد که بر اثر جاری‌شدن اشک از چشم‌هایش، بر چهرۀ مبارک دو اثر مانند جوی آب بر جای مانده بود. در داستان بالا حضرت ابن عباس سهل‌ترین روش انجام کارهای خیر را چنین بیان کرد که آدمی همواره عظمت و جلال الله تعالی را مدّ نظر قرار دهد در آن بیندیشد، آنگاه انجام هرکار خیر بر وی سهل و آسان می‌شود و قطعاً کارهای او همراه با اخلاص خواهد بود. در بیست و چهار ساعت از شبانه روز اگر لحظه‌ای را برای تدبر و اندیشه و مراقبه احوال خود اختصاص دهیم, چندان مشکل نخواهد بود. (از کتاب:حکایات صحابه یا حماسه سازان تاریخ)


Read More...

فسادمالي واداري واضر...

17 سپتمبر 2014

تعريف فساد: فساد نقيض صلاح بوده، وفاسد آن چيزي را گويند كه كار آمد نباشد وبه درد آن چيزي نخورد كه به خاطر آن به ميان آمده باشد، گويند: انسان فاسد شده وقتيكه برخلاف مقاصدي حركت كند كه به خاطر آن آفريده شده است، گويند: ميوه فاسد گرديده وقتي كه صلاحيت خوردن را از دست دهد، وگويند: حكومت فاسد گرديده، وقتيكه توانمندي حفظ منافع عامه را از دست دهد ويا خود آنرا ضايع ميسازد، وبه صورت عمومي فساد عبارت از حالتي است كه دران چيزي صلاحيتهاي مثبت خويش را به اختيار يا بدون اختيار از دست دهد وبرخلاف مقاصدي وجودي خويش عرض اندام كند. تعريف فساد مالي واداري: عبارت از استفاده نادرست از صلاحيتهاي است كه قانون به يك فرد سپرده باشد، واين استفاده نادرست صورت ها واشكال ذيل دارد: اول:عدم رعايت شايستگي در توظيف وبه كارگماري: دين مبين اسلام امر ميكند كه به افراد شايسته بايد امور مسلمانها سپرده شود آنانيكه توانمندي اجراء كار را بوجه احسن داشته باشد ودر كنار كارفهمي از تعهد وامانتداري هم برخوردار بوده باشد، اما اگر كسي كه مسؤوليت جامعه به او سپرده شده بجاي اينكه فرد شايسته را به كار بگمارد، شخصي از اقارب خويش را بكار ميگمارد وياهم شخصي را ميگمارد كه شايستگي نداشته ولي بخاطر پرداخت پول وراضي كردن مسؤول به وظيفه دست مي يابد. دوم: استفاده نادرست از سرمايه ملي: سرمايه ملي بايد روي منافع ملي به مصرف رسد ومسؤولين دولتي بايد دران با امانتداري كامل تصرف نموده واصل عدالت وانصاف را در نظر گيرند، اما اگر اين دارايي وسرمايه ملي به نفع شخصي مسؤولين ويا وابستگان شان به مصرف ميرسد، درينجا روند از گذرگاه طبيعي آن به بيراهه رفته ودچار فساد گرديده است.
سوم: رشوه ستاني: رشوه ستاني بدو قسم است: قسم اول: رشوه ستاني در مقابل انجام كاري كه قانونا آنرا بايد انجام دهد: كاركنان دولت در برابر كار وفعاليت شان از دولت معاش ميگيرند، تا وظايف خويش را مسؤولانه به پيش برند، ودر خدمت مردم بوده باشند، اما اگر يك كارمند دولت در مقابل انجام وظيفه رسمي خويش از مردم پول ميستاند، واگر پول ندهند كار آنها را به تعويق مي اندازد، اين عمل فساد شمرده شده وپولي را كه از مردم ميگيرد رشوت گفته ميشد. قسم دوم: رشوه ستاني در مقابل انجام كار غير قانوني: گاهي اتفاق مي افتد كه فردي بخاطر رسيدن به چيزي كه در قانون مستحق آن نيست تلاش ميورزد، وكاركن دولت را در مقابل پول به اجراءات درين مورد واميدارد، ويا فردي در ارگانهاي عدلي تلاش ميكند فيصله اين ارگانها به نفع او بوده باشد در حاليكه قانون براي او اين حق را نمي دهد، اين بد ترين شكل فساد ورشوه ستاني ميباشد. دلايل شريعت اسلامي برحرمت فساد: اول: وظيفه عامه در شريعت اسلامي امانت است: شريعت اسلامي وظيفه دولتي را امانت شمرده كه صلاحيت هاي آن بايد بخاطر حفظ منافع عامه مورد اجرا قرار گيرد، واگر اين صلاحيتها بنا به منفعت هاي شخصي ويا منافع وابستگان مسؤولين دولتي مورد اجراء قرار گيرد خيانت در امانت شمرده ميشود، الله بزرگ درين مورد ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الانفال: 27) ترجمه: (اي كسانيكه ايمان آورده ايد الله ورسول اورا خيانت نكنيد، ودر امانت هاي خويش خيانت نكنيد در حاليكه شما دانا هستيد) واز ابوذر رضي الله عنه روايت است كه از رسول الله صلي الله عليه وسلم خواست تا به او امارت يكي از مناطق فتح شده را بسپارد، رسول الله صلي الله وسلم در جوابش گفت: ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها) (مسلم) ترجمه: (اي ابوذر تو ضعيف استي واين امر امانت است وروز قيامت شرمندگي وپشيماني را بار مي آورد مگر اينكه كسي آنرا بحق در دست گيرد وحق آنرا اداء كند) ودرين حديث شريف بوضاحت توضيح گرديده كه مسؤوليت عامه امانت ميباشد. دوم: اختلاس از مال دولت حرام ميباشد: مال عامه ملك ملت ميباشد وهمه مردم دران حق مساويانه دارد، ودولت به نمايندگي مردم دران تصرف ميكند، اين تصرف بايد بر مبادی عدل وانصاف استوار بوده باشد، ونبايد اين مال بصورت غير عادلانه توزيع گردد، واگر اين مال غير عادلانه توزيع گردد، حق يك شخص به شخص ديگري داده ميشود فقهاء كرام گفته اند ( تصرف الامام منوط بالمصلحة) ترجمه: صحت تصرف امام مربوط به منفعت مردم ميباشد، وهمچنان كاركن دولت نبايد به صورت مخفي ويا از طرق ملتوي وغير قانوني به اين مال دست زند، اين امر خيانت در امانت شمرده ميشود كه در اصطلاح معاصر ما آنرا اختلاس گويند، رسول الله صلي الله عليه وسلم درين مورد ميفرمايد: (من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (ابوداود وبيهقي) ترجمه: (كسي را را كه در مقابل معاش موظف ساختيم اگر از مردم چيز اضافه گرفت خيانت است) ودر روايتي ديگري آمده است: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة) (مسلم) ترجمه: (كسي را كه بر كاري برگماشتيم وباز تار ويا اضافتر ازان را از ما پنهان نمود، اين خيانت است كه روز قيامت آنرا باخود مي آورد). سوم: سپردن كار به اهل آن واجب ميباشد: رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: (من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين) (معجم كبير). ترجمه: ( كسي كه امور مسلمانها را به عهده گرفت، وباز شخصي را به كار گماشت در حاليكه در بين مردم شخص مناسبتر وعالمتر به كتاب وسنت وجود داشت، يقينا كه با الله ورسولش وهمه مسلمانها خيانت نموده است). ودر روايتي ديگري همين مفهوم آمده است: (من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) ترجمه: اگر كسي شخصي را از بين مجموعه از مردم توظيف كند ودر بين مردم مناسبتر ازان نزد الله وجود داشته باشد با الله ورسولس ومسلمانها خيانت كرده است) ودر روايتي ديگر آمده است: (من ولي من أمر المسلمين شيئا، فأمّر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا، حتى يدخله جهنم). ترجمه: شخصيكه چيزي از امور مسلمانها در دست گرفت وباز كسي را از روي محابات بر آنها گماشت، لعنت الله بر او باد، والله بزرگ در مقابل آن ازاو هيچ چيزي نخواهد پذيرفت تا كه اورا به جهنم داخل كند) واز عمر ابن خطاب رضي الله عنه روايت است: (من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين). ترجمه: (شخصي كه از امور مسلمانها چيزي را به عهده گرفت وباز شخصي را به اساس قرابت ويا مودت به كار گماشت يقينا كه با الله ورسولش ومسلمانها خيانت نموده است). اين همه آثار دلالت برين دارد كه وظيفه بايد به اهل آن سپرده شود، روايت است كه عبيدالله ابن زياد به عيادت صحابي معقل بن يسار مزني در مرضي رفت كه بعد ازان وفات نمود، معقل برايش گفت: برايت حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم را بيان ميكنم واگر ميفهميدم كه روزهايم در زندگي باقي است برايت نمي گفتم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) ترجمه: (هر كسي كه الله بزرگ مسؤوليت مردم را به او بسپارد واو در مورد آنها مخلص نبوده وآنها را فريب ميدهد ودرين حال او بميرد، الله بزرگ جنت را بر او حرام ميگرداند). چهارم: رشوه ستاني گناه كبيره است: رشوه ستاني گناه كبيره بوده وكسب خبيث گفته ميشود، ورسول الله صلي الله عليه وسلم آنرا به شديد ترين الفاظ منع نموده است از عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم رشوت دهنده ( راشي) ورشوت گيرنده (مرتشي) را لعنت گفته است، واز ثوبان رضي الله روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم بر رشوت دهنده ورشوت گيرنده وكسيكه در بين آنها وسيله ميشود لعنت گفته است. وقاعده عام شريعت است كه همكاري در مورد كار هاي نادرست ناروا بوده اما در مورد رشوت حديث تصريح نموده برينكه وسيله شدن وهمكاري نمودن در مورد رشوه ستاني ناروا بوده وهمه مورد لعنت قرار ميگيرند. اضرار وجود فساد بر جامعه انتشار فساد جامعه را به هلاكت مواجه ميسازد واضرار ذيل به جامعه وارد ميگردد: اول: عدالت وانصاف از جامعه برچيده ميشود: در صورت انتشار فساد در جامعه عدالت برچيده ميشود، وجاي آن را ظلم وخيانت ميگيرد، مردم با نفوذ در دولت بجاي اينكه از منافع عامه حمايت كنند، دارايي عامه را مورد چور وچپاول قرار ميدهد، كه در نتيجه فقر وتنگدستي شامل حال جامعه ميگردد، ويكعده از مسؤولين دولت دارا شده ونظام طبقاتي به ميان مي آيد، وسرمايه داران كه عموما مامورين بلند رتبه دولت ميباشند، كوشش ميكنند مستواي بالاي خويش را حفظ نموده وعامه مردم را مورد فشار واستغلال قرار ميدهند كه در دور ورضامندي سرمايه داران وقدرتمندان چرخ بخورند، كه در نتيجه مساوات وبرابر در جامعه از بين رفته وتفكر در مورد عدالت مفهوم خويش را از دست ميدهد، ومردم عامه براي بدست آوردن يك لقمه نان بايد دربان مداح ومتملق قدرتمندان گردد. به سبب وجود فساد در ارگانهاي عدلي، اين ارگانها بجاي اينكه به مردم حقوق شان را اعاده كنند، به جاي ظلم وستم مبدل گرديده كه كاركنان اين ارگان از مجبوريت مردم استفاده جويي نموده، واگر كسي حكم محكمه را هم در برائت شخص داشته باشد ولي اولياي متهم بايد جهت رهايي وابستگانش به همه كاركنان اين ارگانها پوبپردازند، ورنه وابستگانشان در زندان خواهند بود، حق وعدالت درين فضاء در معرض نابودی قرار ميگيرد، ودر نتيجه فكر كني كه موچوديت ارگانهاي عدلي کار عبثي بيش نيست. دوم: جامعه از راه يابي به انكشاف وترقي باز مي ماند: در صورت زخنه فساد به ادارات دولتي كار به اهل كار سپرده نمي شود وافراد ناتوان به پست هاي بلند پاليسي سازدولتي راه مي يابند كه توانمندي وهدفمندي لازم را نمي داشته باشد، كه در نتيجه آن دولت توانمندي وظرفيت خويش را در مورد انجام وظايف آهسته آهسته از دست ميدهد، ووظايف دولتي به يك روتين غير مفيد وغير ابتكاري تبديل گرديده، كه حل مشكلات مردم وپلان براي آينده جامعه ازان برچيده ميشود، ابتكارات مفيد براي مشكلات روز افزون از بين ميرود، ودر نتيجه جامعه روبه انحطاط نهاده وهمه ارگانهاي وسيع دولت از كارا بودن باز ميماند، طوريكه امروز در كشور غزيز خويش شاهد آن هستيم، واگر افراد توانمند در ادارات دولتي وجود هم داشته باشد، اما در سطح رهبري افراد ناتوان وضعيف قرار داشته باشند، آن را افراد توانا نمي توانند در تصميم گيريهاي مهم مؤثر بوده باشند. ورسول الله صلي الله عليه وسلم در جواب پرسنده ازينكه قيامت چه وقت مي آيد چه خوب فرموده است: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) (بخاري) وقتي كه امانت ضايع شد انتظار قامت داشته باش، گفت: امانت چگونه ضايع ميشود؟ گفت: وقتي كه كارها به نا اهل سپرده شود در انتظار قيامت باش    


Read More...

دمېړه له اجازې پرته ...

12 سپتمبر 2014

 ښځوته له کورڅخه دبهروتلویوادب داورپه ګوته شوی دی چي دمېړه له اجازې پرته به له کوره نه وزي ۔  "له حضرت معاذ - رضی الله تعالی عنه - څخه روایت دی چي رسول الله - صلی الله تعالی علیه وسلم - ارشادوفرمایه چي هره ښځه چي پرالله اودقیامت پرورځ ایمان لري،هغې ته روانه دی چي دمېړه له اجازې پرته دهغه کورته څوک راولي اویادمېړه له خوښې پرته له کوره بهر وو زي،اوپه دې اړه به هغه دچاداطاعت نه کوي ۔"  - مستدرک حاکم،طبراني - فائده :حقیقت دادی چي له کورڅخه دوتلودپاره له مېړه څخه اجازه اخیستل یوداسي اصول دی چي دمېرمنې په عفت اوپاکلمنۍ کي ګټوررول لري،کومې ښځې چي دمېړه له اجازې پرته چيري چي يې زړۀ وي ځي راځي،اوڅوک چي يې خوښه وي دمېړه په نشتوالي کي يې کورته رابولي،دهغوئ اخلاق اوکردار کرار کرار خرابیږي،اوهغه دګناهونوپه سیلاب لاهوکیږي ۔        په یوه حدیث کي حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چي نبي اکرم - صلی الله تعالی علیه وسلم - ارشاد وفرمایه چي کومه ښځه چي هم له کورڅخه دمېړه له اجازې پرته وزي،الله رب العزت له هغې څخه خپه وي، ترڅوچي کورته بېرته راشي،یامېړه له هغې څخه خوښ شي ۔ - کنزالعمال -


Read More...

زن جنتی کدام است ؟ ...

11 سپتمبر 2014

زن جنتی کدام است ؟      عَنْ اَنَسِ بِنْ مَالِکٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه وسلم قَالَ اَلاَاُخْبِرُکُمْ بِنِسَآئِکُمْ فِیْ الْجَنَّةِ قُلْنَابَلی یَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَدُوْدٌ وَلُوْدٌ اِذَاغَضَبَتْ اَوْاُسِيْئَ اِلَیْهَااَوْغَضِبَ زَوْجُهَاقَالَتْ هذِهِ یَدِیْ فِیْ یَدِکَ لَااَکْتَحِلُ بَغَمْضٍ حَتّی تَرْضی - ترغیب ص37ج 3 ازحضرت انس رضی الله عنه روايت است که نبی کريم - صلی الله تعالی عليه وسلم - فرمود آيا برای شمادر باره زن جنتی خبرندهم که آن کيست ماگفتيم بلی يارسول الله - صلی الله تعالی عليه وسلم - فرمود محبت کننده باشوهرخود وبسيار اولاد کننده هنگاميکه اوبه قهرشوديابه او بدر رد گفته شود ياشوهرش ناراض شود پس آن زن در وقت راضی کردن شوهرخود بگويد دست من در دست تواست من تاآن وقت بخواب نمی روم تاوقتيکه تو راضی نشوی ۔ فايده: درين حديث شريف صفات زن جنتی بيان گرديده آن زن به جنت ميرود که اين صفات را داشته باشد: - ۱ - : ودو: باشوهرخودبسيارمحبت کننده باشدبه شوهرخودقربان باشد که به اندکی خفگان ارام وسکون اونمی ماندتعلق محبت وآرام اوباشوهرش باشدازبدطورنيست که اوناراض گذاشته وخودش تنهابنشيد۔ فايده محبت وشيفتگی اين است که به طرف ديگرهوش وهيجان اونمی رود واز جهت محبت نظام فاميلی به طورنيکوبه پيش ميرود وبه هريکی اطمئنان خانواده نصيب ميشود که امروز درآن کمبوداحساس ميشود که به سخن اندک نيزازجهت عدم محبت همديگردلهاراخفه ميکندهنگاميکه زن سلوک محبت آميزی را اختيارنمايدپس مرديکه دارای مزاج بسيارسخت هم باشد متاثرمی شود ودر دل خود به اوجای ميدهد و اونيزبه اساس محبت امورنامناسب راتحمل نمی کندوبه جای دشنام زدن وناسزاگفتن به اساس محبت نظرميکندونظام خانه به طورنيکووشايسته جريان پيداميکند۔ - ۲ - ولود: زنيکه بسياراولاد کننده باشد که قابل تعريف وبه نزدالله تعالٰی ورسول الله - صلی الله تعالٰی عليه وسلم پسنديده ومحبوب است بدين جهت نبی کريم - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - تاکيدفرموده که بازنانيکه اولاد زيادميکنند ازدواج کنيدمقصدمهم نکاح باقی نگاهداشتن سلسله نسل انسانی است وزيادکردن افرادامت است ازين معلوم گرديدکسانيکه اولادنمی خواهندياکم نه کم ميخواهندبخاطريکه عيش وارام برای شان ميسرشود وازتکليف پرورش نجات يابندپس آنهابه نزد الله تعالٰی - جل جلاله - ورسول الله - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - ناپسنداندليکن هرگاه به سبب مرض باشد پس اين سخن ديگراست عموماًمزاج مردم اروپااست که آنهابکلی اولادنمی خواهند برای اينکه درزندگی ارام آنهاخلل پيمان نيايد ۔ در زندگی شان ازاد باشند به نزد الله تعالٰی - جل جلاله - اولاد وکثرت آن نعمت بزرگ وکارثواب است ،نبی کريم - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - فرمودکه بازنانيکه به کثرت اولاد ميکنند نکاح نمائيدمن به کثرت شمادر روزقيامت فخرميکنم زيادت امت برای نبی کريم - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - در روز قيامت سخن فخراست هرگاه اولاد خوب باشندتعليم وتربيت انهانيکوباشدلايق وبافهم باشندپس آنهاذريعه خوشی ومالداری انسان ميگردد،پريشانی ومصيبت ازناحيه انهابه سبب تعليم وتربيه نادرست آنهاميباشد ۔ درنظرداشته باشيدکه اولاد درحق پدر ومادر خود ذريعه نيکبختی دين ودنياوصدقه جاريه ميباشد وبه هراعتبارذريعه خيراست که حمل وشيردادن آن هم ثواب بزرگ دارد ۔ چنانچه درحديث شريف آمده است که نبی کريم - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - به زنان فرمود که شمابه اين سخن راضی نيستيدکه درشماکسی ازشوهرخودحمل گيرد وشوهرازاو راضی باشدپس به اوآن ثواب داده می شود ماننديکه به روزه دار در راه خداوندثواب داده می شود وهنگاميکه درولادت اولاد برايش تکليف برسدپس برای اوکه درجنت کدام نعمت های است که آنراملايک زمين وآسمان نيزنمی شناسدوپس ازتولدکه بچه کدام قطره شيرمی خوردبه آن مادرش يک نيکی داده می شوداگرازجهت اولادشب بيدارشود پس ثواب آزادکردن هفتادبرده گان در راه خداوند به او داده می شود ۔ دريک روايت آمده است که نبی - کريم صلی الله تعالٰی عليه وسلم - فرمود زن ازهنگاميکه حمل می گيرد تاولادت تاوقت آخيرشيردادن به مانند حفاظت کننده سرحداسلام است هرگاه درميان اين مدت وفات يابد پس برابرشهيد به اوثواب داده می شود ۔ درين حديث شريف يک صفت علامت مهمی بيان شده است که آن محبت شوهراست که کمترين نارضايت شوهرراتحمل کرده نمی تواند هرگاه به کدام سبب شوهرناراض گردد۔ پس دست خود را در دست او داده وبسيارمحبت وتعلق خود رابه وی اشکارميکند که تاتوراضی نشوی من يک ساعت به خواب نمی روم،الله اکبرچه شان آرام است ازعشق ومحبت ۔ آياامروز زنهای مودرن چنين کرده ميتواند؟هرگاه شوهرناراض باشد وناراض بودن اوحق بجانب باشدپس خانم صاحبه تنهاپرسان اورانمی کندبه لطف ومزه بی غم بخواب ميرود اگرامروز اين صفت در زن پيداشود پس خانه مانند جنت ميگردد،اگرشوهرهر قدربدمزاج وسخت طبيعت باشد باديدن محبت زياد زن محبت وقدرخانم در ذهنش جای ميگردد ۔ ازحضرت ابن عباس رضی الله عنهمانيزاين طوريک حديث نقل گرديده که امام نسائی رحمه الله آنرابيان نموده ازحضرت ابن عباس رضی الله عنهمانقلست که نبی کريم - صلی الله تعالٰی عليه وسلم - فرمود من به شمازن بهشتی رانشان ندهم که بسيار محبت کننده وبسياراولاد زائنده وبه شوهرخود به کثرت ميايد،اگربه انهاتکليف داده شود يابه تکليف شود پس دست شوهر رابگيريد ومی گويندمن برای يک ساعت هم به خواب نمی روم تاوقتيکه توخوش نه شوی ،ازطرف خودشکل اندهگين ماندن اوراپديدارنکند،که رضای اوجنت است ۔


Read More...

ښځه دکورساتونکې ده ...

11 سپتمبر 2014

عن ابن عمررضی الله عنهماانه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول کلکم راعٍ وکلکم مسئولٌ عن رعيته والامام راعٍ وهومسئول عن رعيته والرجل راعٍ فی اهله والمرأة راعيةٌ فی بيت زوجها والخادم فی مال سيده ۔ )ادب مفرد ص ٤٤۔ بخاری ص ٣ ٨٧ ج ٢)          دحضرت ابن عمررضی الله تعالی عنهماڅخه روايت دی چي مادنبي اکرم )  صلی الله تعالی عليه وسلم) دافرمان واوريدی چي په تاسوکي هريوساتونکی دی اوپه تاسوکي به دهريوه څخه دخپلولاندي کسانوپه هکله کي پوښتنه کيږي ۔ اوامام ساتونکی دی اودهغه څخه به دخپل رعيت تپوس کيږي ۔اونارينه دخپل بال بچ ساتونکی دی ۔اوښځه دخپل خاوند په کورکي ساتونکې ده اوخادم اونوکردخپل مالک د مال کی ساتونکی دی ۔ فائده : ۔ الله تعالی نارينه دبهرکاروچي په هغه کي دټولوڅخه ضروري معاشي کارونه دي ددې حاکم او ساتونکی جوړکړی دی ۔اوښځه الله پاک دکورحاکمه اودهغه دټولوکارونو ساتونکې جوړه کړې ده او هغه دکوردټولوکاروذمه داره ده۔ خوراک پخول دکورصفائی، دکوردسامان انتظام دهغې پرذمه دی ۔چي څه به راغوښتل کيږي، سامان دال وغيره څه به پخيږي، څومره به پخيږي اوداسي نور،نور،دکورپه سامان کي به څه شی چيري وي،په کوم شی که به څه کمی يازياتوب وي،اودپوخلنځي ټول انتظام به دښځې پرذمه وي ۔        نارينه دې يوازي سامان دبهرڅخه راوړي اوهرځای دې دخپلې خبرې ضدنه کوي نه دې ښځې په دې معامله کي پرېشانه کوي چي دومره ولي پخوې البته داسراف اوضائع کېدو مخ نيوی دې کوي ۔ دغه ډول ښځه په کورکي دبچي په ترروزنه کي حاکمه ده ۔ دمحبت اودضرورت دوجې څخه چي څه وکړي هغه بهتروي ۔ دکورپه معامله کې ښځه دخپل واک ده ۔ دهغې په انتظام کي دې نارينه پرته داړتيا څخه لاسوهنه نه کوی ۔که نه دکورنظام به کډوډ شي ۔ الله تعالٰی ددې په فطرت کی دکوردانتظام جوړولوصلاحيت اېښی دی ۔ هغه به پخپله دښه څخه ښه انتظام پرمخ وړي ۔ نارينه دې په هغې باوروکړي الله تعالٰی دهغی په مزاج کی دکورنظام اېښی دی کوم چه الٰهي تقسيم دی په دې کي لاسوهنه کول دکورانتظام فاسدوي ۔      


Read More...
12345678910

تازه لیکني

article thumbnail  عَنْ ثَوْبَانَ رضی الله عنه فَقَالَ (رسول الله صلی الله عليه وسلم) اَفْضَلُه لِسَانٌ ذَاکِرٌ وَّقَلْبٌ شَاکِرٌ وَّزَوْجَةٌ مُّؤمِنَةٌ تُعِیْنُهُ عَلی...
article thumbnail        الله رب العزت په قرآن کریم دنیکوبندګانوصفتونه بیانوي او ارشاديې فرمايلی دی :"ولایزنون" (او هغه چي زنا  نه کوي) له دې څخه معلومه شوه  چي اولیاؤالله له زناڅخه ځان ساتي،تفصیل...
article thumbnail           د بيعت په شرطونو او بندونو له موافقې او له ياد شوي تاكيد وروسته د بيعت سلسله په مصافحې (لاس وركولو) سره پيل شوه. جابر د اسعد بن زراره د خبرو له روايت نه وروسته وايي: نو ...
article thumbnail  غدر ، غلول ، مثله   لکه څنګه مو چې په تیر بحث کې وویل : چې جمهور فقهاء وایې چې که څوک دغنیمت له هغه   مال څخه غلا وکړي، چې دمجاهدینو تر منځ ویشل شوی نه وي او ددې غال شخص دې غنیمت شوي مال...
article thumbnailالاستفتا ء : زه مسافر وم خو مجاهدینو ته چې هغه هم مسافر ؤ پوره لمنځونه مي ورکول ،ځکه چې مافکر کول چې زموږ لپاره به اتمام وي ،اوس پوښتنه داده چې دغه...
article thumbnailوهب بن منبه می‌گوید: بعد از اینکه حضرت عبدالله بن عباس نابینا شده بود او را به مسجدالحرام بردم. وقتی به آنجا رسید, دید که جمعی نشسته و باهم بحث و جدل می‌کنند،...
article thumbnailتعريف فساد: فساد نقيض صلاح بوده، وفاسد آن چيزي را گويند كه كار آمد نباشد وبه درد آن چيزي نخورد كه به خاطر آن به ميان آمده باشد، گويند: انسان فاسد...
article thumbnail ښځوته له کورڅخه دبهروتلویوادب داورپه ګوته شوی دی چي دمېړه له اجازې پرته به له کوره نه وزي ۔  "له حضرت معاذ - رضی الله تعالی عنه - څخه روایت دی چي رسول الله...

ځانګړي لیکني

article thumbnail    قال االله تعالی :  فمن شهد منكم الشهر فليصمه (۱۸۵)   البقرة   -   ژباړه : -   څوک چې له تاسو څخه میاشت  ووینی نو روژه کوي  دي .     ۱= وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال   رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن...

بیلابیلي لیکني

article thumbnailتعريف فساد: فساد نقيض صلاح بوده، وفاسد آن چيزي را گويند كه كار آمد نباشد وبه درد آن چيزي نخورد كه به خاطر آن به ميان آمده باشد، گويند: انسان فاسد شده وقتيكه برخلاف مقاصدي حركت كند كه به خاطر آن...

درس الحدیث

article thumbnail    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (تحفة الاحوذي ) ژباړه  : حضرت...

لمونځ

article thumbnailد روژې مياشت کې د نفلونو ثواب :                     له ابوسعيد الخُدرِي رضي الله عنه څخه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفرمايل : کوم مؤمن چې د روژې د مياشتې په کومه شپه کې لمونځ کوي نو د الله تعالی له لوري به په هره سجده باندې يو زر او پنځه سوه ۱۵۰۰ نېکۍ ورکول کېږي ، او په جنت کې به يو کور ورته...

زکات

article thumbnailنړۍ کې   ټول میشت خلک په درې ډلو ویشل کیږي ۱:.... شتمن خلک، په چا چې دخاصو شرایطو وروسته زکات فرض کیږې. ۲:.... غریب خلک، چې ور باندې زکات فرض ندی او رواده چې له بل نه زکات واخلي. ۳:.... درېیم منځنۍ درجه خلک دي...

حج

article thumbnail  حج د اسلام له ارکانو څخه هغه ستر رکن دی چې په دې عبادت کې ډير حکمتونه او عبرتناک درسونو نغښتي دي ، حج په هر کال کې په نړيواله سطحه د مسلمانانو لويه اجتماع ده چې يو له بله خپل نظريات ، سياست ،...

جهاد

article thumbnail  غدر ، غلول ، مثله   لکه څنګه مو چې په تیر بحث کې وویل : چې جمهور فقهاء وایې چې که څوک دغنیمت له هغه   مال څخه غلا وکړي، چې دمجاهدینو تر منځ ویشل شوی نه وي او ددې غال شخص دې غنیمت شوي مال کې برخه وي، نود (قطع الید) له حکم څخه...

د میرمنو اسلام

article thumbnail  عَنْ ثَوْبَانَ رضی الله عنه فَقَالَ (رسول الله صلی الله عليه وسلم) اَفْضَلُه لِسَانٌ ذَاکِرٌ وَّقَلْبٌ شَاکِرٌ وَّزَوْجَةٌ مُّؤمِنَةٌ تُعِیْنُهُ عَلی اِيْمَانِهِ ۔ (ترمذی ابن ماجه مشکوة ص 198 )...

علمي شخصیات

article thumbnail      دعلامه زيلعي   رح   اصلي نوم   عثمان ،لقب يې فخرالدين حنفي اونسبتي نوم يې زيلعي وو ،دپلار نوم يې علي اودنيکه نوم  يې محجن وو ، دشپږمي...
    aller ordonnance cialis https://it.uca.edu/?q=1&prod=&type=2899 ici prix viagra 50 mg https://it.uca.edu/?q=1&prod=&type=2752 vente viagra paris cliqueter honte d'acheter viagra aller https://it.uca.edu/?q=1&prod=&type=2925 commander du viagra proffesionel sur internet achat viagra generique pas cher qu est ce que soft viagra viagra quand le prendre viagra mg https://it.uca.edu/?q=1&prod=&type=2561
cliqueter http://lymphnet.org/?Nty=1&Ntt=445800&Nt... viagra suisse pharmacie acheter cialis noir cialis roma generic viagra online aquí cialis pastillas http://lymphnet.org/?Nty=1&Ntt=160894&Nt... http://lymphnet.org/?Nty=1&Ntt=4343&Ntx=... billig kamagra http://lymphnet.org/?Nty=1&Ntt=784748&Nt... sildenafil prezzo http://lymphnet.org/?Nty=1&Ntt=710151&Nt... andare cialis versand aus deutschland clic